Czym jest Górska Odznaka Turystyczna?

 

Górska Odznaka Turystyczna, inaczej GOT, jest odznaczeniem ustanowionym przez PTTK w 1935 roku w celu popularyzacji turystyki górskiej w społeczeństwie. Można starać się o nią od siódmego roku życia. Odznaczenie otrzymuje się jako nagrodę za przebycie określonej liczby kilometrów lub pokonanie określonego przewyższenia w górach. Te pokonane odległości kolokwialnie także określa się za pomocą GOT – ale tym razem słowo to służy jako jednostka. I tak:
przebycie 1 km równa się zdobyciu 1 punktu GOT,
pokonanie 100 m przewyższenia równa się zdobyciu 1 punktu GOT.

 

Do czego to się przydaje?

Uzyskanie określonej liczby punktów GOT upoważnia Cię do zakupu
odznaki GOT PTTK, która stanowi nagrodę za Twój wysiłek. Odznaczenia za poszczególne progi punktowe to:

60 GOT – odznaka popularna,
(kolejnych) 120 GOT – odznaka mała brązowa,
(kolejnych) 360 GOT – oznaka mała srebrna,
(kolejnych) 720 GOT – oznaka mała złota.

 

Dla osoby niepełnosprawnej progi punktowe prezentują się następująco:

45 GOT – odznaka popularna,
(kolejnych) 90 GOT – odznaka mała brązowa,
(kolejnych) 270 GOT – oznaka mała srebrna,
(kolejnych) 540 GOT – oznaka mała złota.

 

Rocznie można zdobyć tylko jedną odznakę, z wyjątkiem małej brązowej, którą można zdobyć w tym samym roku co popularną.

Następną grupę otwierają odznaki duże PTTK: brązowa, srebrna i złota. Ich zdobycie wygląda nieco inaczej i wymaga odbycia wielodniowych wycieczek po określonych rozporządzeniem rejonach górskich. Dostępne są także odznaki: za wytrwałość, skierowana do osób, które zyskały już poprzednie odznaki aż do dużej złotej (odznaka brązowa, srebrna i złota) oraz „W góry”, skierowana dla dzieci od 5. do 7. roku życia (odznaka brązowa, srebrna i złota). Zasady ich zdobywania zostały opisane w regulaminie GOT PTTK.

Cena odznaki jest symboliczna i nie przekracza 5 złotych. Co ciekawe, tak naprawdę możesz zakupić ją także bez żadnej weryfikacji i udowadniania przebycia tras, np. za pośrednictwem internetowego sklepu PTTK. Największą frajdę sprawia jednak otrzymanie nagrody, na którą się zasłużyło – wysiłkiem, poświęconym czasem i zaangażowaniem. Dodatkowo w którymś momencie odznaki przestają mieć charakter wyłącznie „rekreacyjny” i związany z hobby. Posiadając odznakę małą złotą oraz kończąc Kurs Przewodnika Górskiego, możesz zdecydować się zdawać egzamin PTTK upoważniający Cię do zostania Przodownikiem i prowadzenia wycieczek po górach. Jednak w takiej sytuacji na nic nie przyda Ci się sama odznaka – zweryfikowana zostanie historia Twoich podróży, którą powinieneś był dokumentować podczas pokonywania kolejnych tras i na podstawie której oznaka powinna była być Ci przyznana. Jeżeli nie jesteś w stanie udowodnić swojej górskiej aktywności – nie możesz podejść do egzaminu.

Kandydat na przodownika powinien spełniać następujące warunki:

– być członkiem PTTK oraz przedstawić rekomendację macierzystego oddziału PTTK;
– mieć ukończone 18 lat;
– posiadać minimum średnie wykształcenie;
– posiadać małą odznakę GOT PTTK w stopniu złotym;
– wykazać się zasobem wiadomości i umiejętności określonych w wymogach kwalifikacyjnych.

 

Jak liczyć punkty GOT?

Każda trasa, którą przebywasz w górach, ma określoną długość i wiąże się z pokonaniem określonej wysokości. Załóżmy, że planujesz przemieścić się z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza (Tatry). Informację o uzyskanych na tej trasie punktach możesz zdobyć w trojaki sposób:

 • Staromodnie – przeliczając dane na mapie. Każda mapa ma określoną skalę (widoczną na okładce jako np. 1:30 000, 1:50 000, 1:70 000). Mówi nam o tym, jaka odległość na mapie odpowiada jakiej odległości w terenie. Żeby obliczyć te wartości, należy do skali liczbowej, np.
  1:30 000
  dopisać te same jednostki odległości – centymetry:
  1 cm – 30 000 cm
  a następnie zmienić jednostki odległości na większe:
  1 cm – 300 m
  1 cm – 0,3 km.
  Z powyższego wnioskujemy, że 1 centymetr odległości zmierzony na mapie odpowiada 300 m w terenie. Następnie przykładamy sznurek od punktu oznaczonego jako „Palenica Białczańska” do punktu oznaczonego jako „Wodogrzmoty Mickiewicza”, mierzymy jego długość i przeliczamy na przebyte kilometry. Na mojej mapie ten odcinek ma 9,5 cm.
  1 cm – 0,3 km
  9,5 cm – 2,85 km (odległość)
  Muszę uwzględnić jeszcze wzniesienie terenu, które pokonałam. Na mojej mapie rozmieszczenie poziomic (cienkie, czarne linie, które łączą punkty o tej samej wysokości) symbolizuje odległość 20 m. Na trasie od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza „przecięłam” sześć takich linii.
  1 linia – 20 m
  6 linii – 120 m (przewyższenie).
  Następnie dodaję jedną wartość do drugiej, zaokrąglam i otrzymuję liczbę punktów GOT przyznanych mi za tę trasę.
  2,85+1,2 = 4,05 (zaokrąglone do 4)

 • Internetowo – niektóre strony, np. mapa turystyczna, umożliwiają precyzyjne obliczenie odległości dla niektórych szlaków. Po wpisaniu „Palenica Białczańska” w polu startu i „Wodogrzoty Mickiewicza” w polu metry otrzymuję precyzyjne wyliczenia:
  2, 9 km (odległość)
  134 m (przewyższenie)
  4 GOT
  Wartości nieco różnią się od uzyskanych metodą „staromodną”, ponieważ zależą od dokładności mapy i pomiaru – zarówno ze strony człowieka, jak i programu komputerowego.

 • Bardziej znane trasy zostały opisane na stronach PTTK , gdzie znajdują się obliczone przez przodowników wartości punktowe. W pierwszej kolejności szukamy w spisie miejsca, z którego wyruszyliśmy. Czasem jednak formuła tabeli nakazuje nam zacząć „od końca” i najpierw znaleźć miejsce docelowe; tak jest w tym przypadku. Znajdujemy nagłówek „Wodogrzmoty Mickiewicza”, a następnie wybieramy opcję „z Palenicy Białczańskiej” i sprawdzamy, ile punktów przypisano tej trasie (4). Jeżeli nasza trasa wiodłaby na odwrót, od wodospadu do sklepików z pamiątkami, otrzymalibyśmy 3 GOT (tylko za odległość 2,85 km, ale już nie za podejścia, ponieważ schodzilibyśmy z górki).

 

Inne ważne informacje

 

Nie wolno powtarzać tras w ramach zdobywania jednego stopnia odznaki, chyba że przejście odbywa się w przeciwnym kierunku.

Możliwe jest zdobycie maksymalnie 50 punktów w ciągu jednego dnia.

Odznaki można zdobywać podczas pieszych wędrówek na terenie gór polskich, w pasmach Sudetów i Karpat położonych na terenach Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Ukrainy, przy czym punkty uzyskane na wycieczkach odbytych w pasmach Sudetów i Karpat położonych na obszarach krajów sąsiadujących z Polską nie mogą stanowić więcej niż 50 % punktów niezbędnych do zdobycia popularnego i małych stopni GOT PTTK.

Przy weryfikacjach odznak w stopniach popularnym, małym brązowym lub małym srebrnym GOT PTTK można na poczet następnego małego stopnia odznaki zaliczyć nadwyżkę uzyskanych punktów do wysokości 50% normy potrzebnej do jego zdobycia.

 

 

Facebookby featherUdostępnij znajomym / Share with friends
Facebookby featherPolub na fejsbuku / Like Page

Dodaj komentarz